Zajęcia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

17 listopada obie gimnazjalne klasy politechniczne naszej szkoły pojechały na zajęcia laboratoryjne przygotowane na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Badaliśmy wpływ czynników na szybkość reakcji chemicznej. Pani dr inż. Anna Mietlarek – Kropidłowska ze swoimi współpracownikami przygotowała cykl doświadczeń, których celem było badanie wpływu temperatury, stopnia rozdrobnienia i stężenia reagentów na szybkość reakcji. Jak zwykle, w grupach dwuosobowych, w laboratorium Chemii Nieorganicznej młodzież klas politechnicznych badała reakcję magnezu z kwasem chlorowodorowym w warunkach różnej temperatury, różnego stężenia kwasu i różnego stopnia rozdrobnienia magnezu. Każdy z uczestników zajęć otrzymał szczegółową instrukcję do wykonywanych doświadczeń, na której notował także obserwacje i otrzymał zadanie domowe na następne zajęcia.

15 grudnia odbędzie się druga część ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących szybkości reakcji chemicznych.

Po skończonych zajęciach klasy wraz z opiekunami wrócili do Malborka, a uczniowie którzy dobrze opisali wykonane przez siebie doświadczenia i wykonali pracę domową z zajęć laboratoryjnych zostali nagrodzeni ocenami  bardzo dobrymi.

Oskar Wieliczko 3pg

Anna Szynaka