Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu

12 grudnia  Pani Anna Ościłowska przeprowadziła zajęcia muzyczno – ruchowe „Bum bum rurki mam i pięknie na nich gram.”” w grupie przedszkolnej „Stokrotki”. Celem zajęć było: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie prawidłowego chwytu, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie wyobraźni, usprawnianie funkcji słuchowych. Zajęcia rozpoczęły się od odśpiewania powitalnej piosenki „ Hej witam Was”. Dzieci chętnie śpiewały i wykonywały proste gesty witając swoich kolegów. Uśmiech i radość malowały się na twarzach dzieci.

Następnie Pani Anna ustaliła z dziećmi zasady i zapoznała je z metodami posługiwania się bum bum rurkami.

Zasady:

  • założenie frotek na prawą rękę. Frotki pomogą w wykształceniu umiejętności i określeniu prawej i lewej strony;
  • zabawę zaczynamy i kończymy na wyraźny znak prowadzącego. Na komendę start można wziąć bum bum rurki w prawą rękę;
  • Zachowujemy bezpieczną odległość od innych grających.

Przed przystąpieniem do zabawy nauczycielka pokazała dzieciom jak należy trzymać bum bum rurki i jak wydobywać dźwięki– trzymamy bum bum rurkę pod naklejką i wydobywamy dźwięk dobijając końcówką rurki o dłoń. Zabawę kończymy na komendę raz dwa trzy teraz stop. Dzieci otrzymały także  frotki, które założyły na prawą rękę, a następnie wybrały sobie bum bum rurkę.

Pani Anna zapoznała dzieci z różnymi formami uderzeń i wydobywania dźwięku z bum bum rurek- ” Zabawa raz i dwa teraz ja”- odbijamy w dłonie, odbijamy w ucho, odbijamy od ziemi, odbijamy w ramię, chowamy pod pachę, patrzymy przez „lunetę”, skaczemy i uderzamy. Następnie zaproponowała dzieciom różne zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem bum bum rurek:

  • Ćwiczenie słuchu muzycznego. Nauczycielka grała na rurkach trzy motywy. Dwie takie same melodie i trzecią inną. Zadaniem dzieci było wyszukanie motywu różniącego się do pozostałych: – pierwszy: do do re do;

                                                      drugi: sol sol la do;

                                                      trzeci: do re sol la.

Dzieci zamknęły oczy i musiały wsłuchać się w trzy motywy, które zagrała nauczycielka. Bezbłędnie odgadły, iż motywem różniącym się od pozostałych jest motyw trzeci.

  • Zabawa polegająca na rozwijaniu orientacji w schemacie własnego ciała.

Dzieci ustawiły się w kręgu i podając koledze koniec swojej bum bum rurki- utworzyły w ten sposób łańcuszek. Następnie wspólnie zatańczyły do piosenki ” Karuzela”.

  • Ćwiczenie w orientacji w przestrzeni.

Dzieci słuchały poleceń nauczycielki i kładły swojej bum bum rurki: przed sobą, obok siebie, za sobą itd.

  • Zapoznanie dzieci z pięciolinią oraz kolorami i dźwiękami.

Dzieci powtarzały za panią wszystkie nazwy dźwięków w gamie C-dur. Zobaczyły także, iż każdy dźwięk i kolor na pięciolinii odpowiada inna bum bum rurka. Następnie wszyscy razem zagrali na bum bum rurkach gamę C-dur.

  • Zabawa w parach

Dzieci dobrały się w pary o takim samym kolorze bum bum rurek. Następnie odbijały bum bum rurki według wzoru podanego przez nauczycielkę.

  • ” Jarzynowa gimnastyka”

Dzieci razem z nauczycielką dopasowywały nazwy warzyw do odpowiednich kolorów bum bum rurek, np.: czerwone bum bum rurki- pomidor itd. I zademonstrowały zabawę  przy muzyce. Fragment piosenki:

Kręcimy się świderkiem
Udajemy marchewkę
I śmiało na brokuły
Skaczemy do góry
Robimy dwa przysiady
Według pomidora rady
Chwila marszu na wesoło
Za dzielną fasolą

Ref: Jarzynowa gimnastyka raz, dwa, trzy
Na sportowo zaczynamy w mig / x2

 Dzieci  na koniec zajęć ustawiły się w pociąg, by przybić z nauczycielką bum bum rurkę jeśli zajęcia się podobały.

 Podsumowując zajęcia nauczycielka podziękowała dzieciom za udział. Każde ćwiczenie, zabawa była dokładnie wyjaśnione. Każdy etap zajęć sprawił przedszkolakom radość i rozwijał ich kreatywność.

Pani Ościłowska motywowała dzieci do uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała przedszkolaki, chwaląc je za wykonanie każdego ćwiczenia oraz za aktywny udział w zabawie.

Dzieci były radosne, a uśmiech na ich twarzach świadczył o tym, iż miło spędziły czas. Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne zabawy z wykorzystaniem bum bum rurek sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął.