Zajęcia metodą Marii Montessori

Przez pierwszy semestr roku szkolnego pięcioro uczniów brało systematyczny udział w zajęciach prowadzonych metodą Marii Montessori. Zajęcia służyły usprawnianiu  grafomotoryki małej, podnoszeniu poczucia wartości, rozwijaniu samodzielności oraz doskonaleniu koordynacji ruchów . Uczyły opanowania, skupienia i pracy w ciszy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, było to dla nich nowe doświadczenie, gdyż praca tą metodą jest innowacją w naszej szkole. Na początku wykonywanie wydawałoby się prostych czynności nie było takie łatwe, lecz chęć i determinacja pozwoliły na osiągnięcie sukcesu.

Jak mawiała Maria Montessori „Człowiek, który postępuje niezależnie, który angażuje swoje siły w wykonanie zadań, pokonuje sam siebie, doskonali się i rozwija swoje zdolności. Ludzie przyszłych pokoleń będą  silnymi ludźmi, jeśli będą niezależni i wolni.”