Wszyscy jesteśmy Polakami

Dnia 31 października Pani Anita Nowicka przeprowadziła zajęcia w klasie 1a pt.” Polska naszym domem.Celem zajęć było: kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych, zapoznanie z barwami flagi narodowej, wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcia, zapoznanie się z mapą Polski.

Zajęcia rozpoczęły się od powitania wszystkie dzieci. Następnie Pani Anita przedstawiła temat spotkania, cele, NaCoBeZu. Dzieci powtórzyły także zasady, które obowiązują podczas zajęć oraz pracy w grupach.

Na dobry początek Pani Anita zaprosiła dzieci do zabawy integracyjnej „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Nauczycielka przygotowała duży arkusz szarego papieru, na którym narysowała kontury Polski. Zadaniem dzieci było wejście na arkusz i  ustawienie się w taki sposób, by cała klasa łącznie z Paniami znalazła swoje miejsce. W tym momencie widać było duże zaangażowanie dzieci i współpracę, ponieważ dzieci dbały o to, by cała klasa znalazła się na arkuszu symbolizującym Polskę. Po sukcesie jaki odniosły dzieci, przyszedł czas na podsumowanie zadania. Nauczycielka powiedziała uczniom, że różnimy się od siebie, każdy  z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy Polakami i tym samym wszyscy należymy do jednej Ojczyzny.

Uczniowie odpowiedzieli także na pytanie: „Czym jest dla nich Polska?”

  • domem
  • miejscem, gdzie mieszkam z rodzicami
  • miejscem, gdzie odnoszę sukcesy
  • Polska to miejsce, w którym mieszkam i  uczę się

Następnie Pani Anita zaprosiła dzieci do wysłuchania wiersza Marcina  Przewoźniaka  ,,Polskie symbole”. Dzieci w ciszy i skupieniu słuchały utworu, a następnie razem z Panią analizowały treść. Odpowiadały na następujące pytania:

  • Jakie są nasze symbole narodowe? Jak wygląda flaga Polski?;

Co znajduje się na naszym godle?

Na pytania  dzieci wręcz odpowiadały chórem – naszymi symbolami narodowymi są:  flaga, orzeł biały i hymn. Chętnie też opisywały nasze symbole narodowe. Na pytanie:

  • Jak należy zachować się podczas słuchania hymnu?

Dzieci odpowiadały: ” kiedy słyszymy hymn musimy zachować się spokojnie”; ” zachowujemy się z szacunkiem”, ” nie możemy się wygłupiać”.

Kolejne zadanie jakie czekało na dzieci, to wykonanie plakatu pod hasłem                „Polskie symbole narodowe.” Pierwszym etapem tego zadania było dobranie się w grupy. Zespoły zostały wyłonione w następujący sposób – każdy uczestnik spotkania otrzymał kawałek układanki. Zadaniem dzieci było odszukanie innych uczniów, którzy  mają brakujące elementy danej układanki. Z puzzli 3 grupy ułożyły : godło, flagę oraz tekst hymnu. Ułożone puzzle uczestnicy  przykleili  na kartkę i dopasowali wyrazy do poszczególnych obrazków.

Po wykonaniu tego zadania czekało na dzieci kolejne. ”Palcem po mapie” – czyli podróż po Polsce. Dzieci zajęły miejsce przed ogromną mapą przedstawiająca nasz kraj. Pani Anita opowiedziała dzieciom o ukształtowaniu Polski, opowiedziała także, co oznaczają  poszczególne kolory na mapie. Jednak najciekawsze dla dzieci okazało się  „wędrowanie”  palcem po mapie. Dzieci mówiły o miejscach, w których były i chętnie je wskazywały.

Niespodzianką dla dzieci było także ostatnie zadanie. Dzieci miały na mapie przygotowanej przez Panią Anitę umieścić różne ilustracje- symbole miast, różne charakterystyczne miejsca dla danego miasta, np. Zakopane- Giewont; Kraków- Smok wawelski; Poznań- koziołki, Malbork- zamek itd. Dzieci spisały się na medal. Ilustracje rozpoznawały bezbłędnie, a także odszukanie położenia poszczególnych miast na mapie nie sprawiało im problemu. Po wykonaniu kolejnego wspólnego plakatu dzieci otrzymały miniaturkę mapy  Polski, którą miały wkleić do zeszytu i zaznaczyć na niej góry, morze, rzekę Wisłę oraz Malbork.

Podsumowanie zajęć odbyło się poprzez rundkę bez przymusu – zadaniem dzieci było dokończenie zdania:  Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się….

Pani Anita motywowała uczniów na każdym etapie pracy. Wszystkie zadania były szczegółowo objaśnione. Po wykonaniu poszczególnych zadań dzieci otrzymywały informacje zwrotną.  Nauczycielka także  pozytywnie wzmacniała i zachęcała uczniów do podejmowania nowych wyzwań. Podczas zajęć Pani Anita wykorzystała metody aktywizujące oraz różnorodne środki dydaktyczne. Zaangażowanie nauczycielki, jej pomysłowość sprawiły, iż uczniowie z przyjemnością uczestniczyli w zajęciach. Miło było patrzeć jak uczniowie współpracują ze sobą i wspierają się.

Motto: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serca, aby przepełniała je sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest Ojczyzna.” – Jan Paweł II