Wizyta nauczycieli z Anglii

W ramach współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli gościliśmy w szkole grupę 15 nauczycieli z Anglii. Nauczyciele przyjechali do nas w ramach programu Erasmus+ KA1 – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Ośmiu nauczycieli różnych specjalności przyjechało ze Szkoły Średniej w  Sheffield, gdzie uczy się ok. 1900 uczniów, cztery nauczycielki różnych specjalności z maleńkiej Szkoły Podstawowej z Warrington, trzech nauczycieli różnych specjalności z 6 Szkół Podstawowych wchodzących w skład Academy Trust w Esse. Celem tygodniowego programu pobytu jest poznanie polskiego systemu edukacji, sposobu zarządzania placówką oświatową, realizacji programu wychowawczego(w tym profilaktyka) oraz edukacji włączającej. Goście odwiedzili także różne placówki oświatowe, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Podczas spotkania w dniu 11.04.2018 zapoznaliśmy nauczycieli z charakterem pracy naszej szkoły i jej zarządzaniem. Poznali oni założenia, koncepcje, wizję i misję naszej placówki. Rozmawiali ze specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych – Paniami: Moniką Piskozub, Agnieszką Polak i pedagogiem szkolnym – Patrycja Biegańską – Stawicką.

Na życzenie angielscy pedagodzy zobaczyli zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej 1a prowadzone przez Panią Agnieszkę Nowicką. Lekcja poświęcona była fantazji i marzeniom. Czworo Anglików udało się na zajęcia historyczne do klasy integracyjnej 5a. Uczniowie pod kierunkiem Pani Ewy Trębas poznawali Kodeks Rycerski i cechy jakimi powinien się odznaczać prawdziwy rycerz. Miłośnicy nauk ścisłych i pracy ze starszą młodzieżą udali się na zajęcia z chemii do gimnazjalnej klasy politechnicznej 2p. Zajęcia związane z różnorodnymi doświadczeniami chemicznymi poprowadziła Pani Ania Szynaka. Natomiast trzech nauczycieli zdecydowało się uczestniczyć w lekcji języka angielskiego w grupie dziewcząt klasy gimnazjalnej 3e prowadzonej przez Pana Dariusza Lachowicza.

Po obserwacji zajęć wymieniliśmy się spostrzeżeniami i cennymi uwagami. Zadawaliśmy pytania, uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Spotkanie zakończyliśmy wymianą adresów, upominków i wspólnym zdjęciem. Asystowali nauczycielom z Wielkiej Brytanii nauczyciele języka angielskiego Pani Monika Gierszewska i Pan Bartosz Słowik oraz starsi uczniowie.

Angielscy nauczyciele udali się wraz ze swoim opiekunem Panią Marią Chodakowską na zwiedzanie Zamku Malborskiego. Miło nam było gościć pedagogów z Anglii.