Uśnickie Anioły

Klasa gimnazjalna 3e, wraz z wychowawcą Panią Moniką Gierszewską i opiekunem szkolnej grupy teatralnej „Lira” Panią Edytą Hołub, odwiedziła niedawno Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Mamy jednej z uczennic klasy 3e, która jest nauczycielką ośrodka. Podczas wizyty uczniowie naszej szkoły zwiedzili wszystkie zakątki ośrodka, obejrzeli prezentację, dowiadując się czym jest taka placówka. Mieliśmy też okazję poznać się z członkami grupy teatralnej „Uśnickie Anioły”. Ich dorobek artystyczny zrobił na gimnazjalistach duże wrażenie. Jednocześnie, nasi uczniowie również mieli okazję podzielić się  swoją twórczością – zaprezentowali „Jasełka” oraz „świąteczną zumbę” a zespół wokalny uświetnił występy pięknymi kolędami i piosenkami świątecznymi. Naszą publicznością byli uczniowie klas starszych ośrodka oraz ich nauczyciele. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na wspólny poczęstunek. Dziękując za gościnność zaprosiliśmy „Unickie Anioły” do naszej szkoły, aby szersze grono dzieci i młodzieży mogło obejrzeć wyjątkową formę wyrażania emocji jaką jest pantomima.

A takiej publiczności, przed jaką nasi uczniowie mieli szansę wystąpić, życzymy wszystkim aktorom!