Certyfikaty

Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacyjnej

Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

Kapituła Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji przyznała szkole certyfikaty w następujących standardach:

Standard I

Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.

Standard II

Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój.

Standard III

Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywujaco – wspierajacą.

Standard IV

Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy

Standard V

Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju

Standard VI

Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym

Standard VII

Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Standard VIII

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.

Standard IX

Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy.

Standard X

Kompetencje i rozwój pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

Standard XI

Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.

Standard XII

Szkoła podejmuje różnorodne zadania

Szkoła z Klasą

W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji „Gazety Wyborczej”, portalu gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z Klas±”. Akcji patronuje prezydent Aleksander Kwaśniewski, a partnerem akcji jest: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.

Nasze zadania:

1. Lepiej przygotować do egzaminów

2. Czego będziemy uczyć i wymagać ?

3. Festiwal nauki

4. Praca dla innych

5. Szkoła bez przemocy

6. Więcej kultury

Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Tytuł Najbardziej Zaangażowanej Społecznie Szkoły

W dniu 28 maja 2009 r. odbyło się w Warszawie uroczyste spotkanie nauczycieli i uczniów z całej Polski, aby podsumować akcję UNICEFU „Pomóżmy dzieciom w Kongo”. W akcji wzięło udział 700 szkół w kraju. Łącznie poprzez zorganizowane w ramach kampanii różnorodne działania szkoły zebrały 500.000 zł. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku została laureatem tego konkursu.
Statuetkę dla szkoły odebrały w Warszawie podczas uroczystej Gali koordynatorki akcji – p. Magdalena Barwińska-Kubaszewska i p. Agnieszka Nowicka. Na Gali obecni byli m. in. Ambasadorzy UNICEF – p. Małgorzata Foremniak i p. Artur Żmijewski oraz Dyrektor Generalny UNICEF Polska – p. Marek Krupiński. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM za zaangażowanie w akcję oraz wsparcie naszej szkoły w kampanii na rzecz dzieci w Kongo.

Na podziękowania zasługują w szczególności:
1. Urząd Miasta Malborka – Burmistrz p. Andrzej Rychłowski, p. Jerzy Skonieczny oraz pracownik Wydziału ds. Społecznych p. Sylwia Romańczuk.
2. Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej – proboszcz ks. Józef Miciński.
3. Sklep Brico Marche w Malborku
4. Klub Muzyczny NEMROD w Malborku
5. Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Malborku
6. Przedszkole Niepubliczne Bratek w Malborku
7. Przedszkole Niepubliczne BRATEK – jedynka w Prabutach
8. Studio DUET (p. Alina Nietyksza)
9. Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA
10. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku
12. Miejski Dom Kultury w Malborku (zespół FM’98- p. Jacek Suchiński oraz zespół wokalny p. Ewy Szwejlik)
13. Centrum Edukacji w Sztumie (zespół SZUFLADA).