Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego

Miło nam Państwa poinformować, że  uczeń naszej szkoły – gimnazjalista – Adrian Kwiatkowski i absolwenci : Bartosz Sobolewski i Julia Przybylska  otrzymali w roku szkolnym 2018/2019  Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu  „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019” i Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem Programów  jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Stypendium z Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego  było przyznawane uczniowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1.jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2.w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę;

3.w roku szkolnym 2017/2018:

– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub

– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponad wojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata, lub

– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej: 5,7 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej, 5,4 – w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu.

Natomiast stypendium w  ramach projektu  „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 zostało  przyznane uczniowi, który spełnił łącznie następujące niżej wskazane warunki:

1.jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2.w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3.w roku szkolnym 2017/2018:

– uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w VI, VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

4.uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

5.uzyskał minimum 8 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu.

Gratulujemy Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów !!!