Stypendyści Burmistrza

Na uroczystości w Szkole Łacińskiej Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski wręczył stypendia naukowe dla najlepszych uczniów malborskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, którzy uzyskali w pierwszym semestrze średnią ocen minimum 5,3. Podstawą do przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest uchwała Rady Miasta Malborka z 10 marca 2016 roku. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i wypłacane jest jednorazowo. Stypendystami w naszej szkole są: Maja Buła, 5,43; Bartosz Grzegorzewski, 5,33; Aleksandra Hajdukiewicz, 5,36; Zuzanna Kędzierska, 5,36; Martyna Koper, 5,33; Jan Kubaszewski, 5,36; Franciszek Kubaszewski, 5,36; Adrian Kwiatkowski, 5,33; Krzysztof Lemka, 5,36; Zuzanna Łopata, 5,38; Aleksandra Ołowiak, 5,42; Oliwia Przybylska, 5,46; Julia Przybylska, 5,69; Małgorzata Rogowska, 5,36; Jan Rogowski, 5,36; Bartosz Sobolewski, 5,62; Marta Wdowicz, 5,33. Gratulujemy!