Serwis Dla Rodziców

Najmilsze obowiązki rodziców:

Mam dziecko w szkole i będę się starać zawsze pamiętać, by:

♥ Pytać je codziennie, jak mu się powiodło w szkole.
♥ Słuchać uważnie o czym mówi, kiedy ma problemy i śmiać się szczerze, kiedy jest rozradowany.
♥ Cieszyć się ze wszystkich dobrych spraw, którymi ze mną się dzieli, martwić pomyłkami, pamiętając jednak, że każdy uczy się na błędach, że tylko z aktywnych działań czerpie się naukę życia – a więc będę zachęcać by szło do przodu, doświadczało, ponieważ w ten sposób czegoś się nauczy.
♥ Wspólnie z nim prowadzić dziennik rodzinnych wydarzeń, omawiać bieżące sprawy i czytać głośno otrzymane listy.
♥ Zachęcać je, by było sobą i oczekiwać od niego tego, co w nim najlepsze.
♥ Przytulać je często, co najmniej raz dziennie, nawet jeżeli jest już duże.
♥ Uważać za najwspanialsze dziecko na świecie, powiedzieć mu o tym i w ten sposób je traktować.
♥ Przyłączać się do niego, kiedy czyta lub się uczy; uczyć się samemu wszystkiego co można zobaczyć, zrobić, osiągnąć i uświadomić sobie, że moje działanie przemawia bardziej niż to, co nakazuję.
♥ Nie krytykować!
♥ Zauważyć kiedy jest, kiedy samo założyło czyste ubranie, nie trzaska drzwiami i ścisza radio.
♥ Dać mu możliwości, by samo decydowało o wielu własnych sprawach – choćby o tym w co ma się ubrać.
♥ Rozwiesić jego prace ręczne, rysunki, testy, wypracowania, bohaterów i fotografie – aby wszyscy w rodzinie cieszyli się nimi wspólnie; zatelefonować do dziadków, by opowiedzieć o jego ostatnim osiągnięciu.
♥ Często pytać jego nauczycieli i trenera jak sobie radzi w szkole i drużynie.
♥ Zgłosić się, kiedy trzeba pomóc w szkole i tym utwierdzać je w przekonaniu, ze jego szkoła, nauka są ważną sprawą i dla mnie.
♥ Zapomnieć o zmartwieniach i niepokojach osoby dorosłej, odprężyć się i cieszyć jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają te lata kiedy ono jest małym dzieckiem.
♥ Udzielać mu często pochwał, każdego dnia powiedzieć coś miłego.
♥ Dzielić się nim tym, co jest dla mnie ważne.
♥ Czasami wyłączyć telewizor po to, by z nim pomówić; zawsze rozmawiać podczas obiadu, przed pójściem dziecka spać.
♥ Stworzyć mu sytuację, by czuło się pomocne w domu, by pomagało w gotowaniu, myciu naczyń, sprzątaniu, aby rozumiało, że jego obecność jest potrzebna i że na niego liczymy.
♥ Cierpliwie czekać, aż skończy rozpoczęte zajęcie – może być dzieckiem powolnym, długo myślącym.
♥ Pamiętać, że jestem jedną z ważniejszych osób w jego życiu, że moje cechy, mój charakter są dla niego wzorem, które może potem naśladować.
♥ Zawsze mieć w pamięci, że razem idziemy przez życie i że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.

Tekst ofiarowany rodzicom w szkole St. Jamesa w Toronto, przekład Aleksandry Ziółkowskiej

SKŁAD  PREZYDIUM SRR

ROK SZKOLNY 2017/18

 1. Małgorzata Szymańska – przewodniczący 
 2. Dorota Raczkowska –  zastępca
 3. Zbigniew Chrząstowski – zastępca 
 4. Anna Sternik   – sekretarz 
 5. Anna Koper –  skarbnik

Przewodniczący klas 2017/18:

 1. Henryka Bartkowska- Biedroneczki
 2. Alicja Mikołajczyk – Koniczynki
 3. Anna Orłowska-Fortuna – Stokrotki
 4. Małgorzata Szymańska – Motylki
 5. Magdalena Czermak – 1 a
 6. Magdalena Szaniawska – 1 b
 7. Katarzyna Kalbarczyk – 1 c
 8. Agnieszka Wiśniewska- 2 a
 9. Justyna Preuss – 2 b
 10.  Joanna Hajdukiewicz – 3 a
 11. Emil Wietrzykowski- 3 b
 12. Agnieszka Wisniewska- 3 c
 13. Edyta Furgała – 3 d
 14. Dorota Wysocka – 3 e
 15. Anna Hołubowicz – 4 a
 16. Barbara Borowska – 4  b
 17. Anna Sternik – 4 c
 18. Aleksandra Sudenis – Kędzierska – 4 d
 19. Jarosław Wąsik – 4 e
 20. Joanna Reszka – 5 a
 21. Małgorzata Szymańska – 5 b
 22. Kamila Spera – 5 c
 23. Małgorzata Mierzwińska – 6 a
 24. Iwona Orszulak – 6 b
 25. Anna Koper – 6 c
 26. Justyna Falkiewicz – 7 a
 27. Małgorzata Szymańska – 7 b
 28. Iwona Meier – 7 c
 29. Joanna Graban – 7 d
 30. Tomasz Ruszkowski – 2AG
 31. Agnieszka Lesiuk – 2BG
 32. Róża Kornacka – 2EG
 33. Izabela Stręk – 2IG
 34. Justyna Szkurłat – 2MG
 35. Justyna Grzegorzewska – 2PG
 36. Joanna Reszka – 3AG
 37. Zbigniew Chrząstowski – 3BG
 38. Joanna Słończyńska – 3 EG
 39. Marek Maślanka – 3IG
 40. Piotr Kobus – 3PG

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna De Guzman – przewodnicząca
 2. Justyna Grzegorzewska
 3. Justyna Waśniewska

Dni dodatkowe wolne w roku szkolnym 2016/17 –

02 stycznia 2018, 30 kwietnia 2018, 02 maja 2018, 18-19-20 kwietnia 2018 (egzamin gimnazjalny),   01 czerwca 2018

Zebrania z rodzicami:

18-20 września 2017 / 06-08 listopada 2017 / 12-15 lutego 2018/ 07-09 maja 2018