Sensoryczny tydzień w Niezapominajkach

Wszy­scy do­brze wie­my, że dzieci po­zna­ją świat  za po­mo­cą zmy­słów. Wiedzą o tym również  Niezapominajki, które cały miniony tydzień spędziły doskonaląc swoje zmysły podczas zabaw sensorycznych. Największą popularnością wśród przedszkolaków cieszyła się ścieżka sensoryczna.  Spacer po wyznaczonej trasie sprawiał dzieciom mnóstwo radości. Każde kolejne przejście po ścieżce było coraz pewniejsze i odważniejsze. W rezultacie  tych spacerów dzieci zdjęły skarpetki i spacerowały boso. Później maluchy opisywały wrażenia i stwierdziły, że chodzenie bosymi stópkami po różnych fakturach jest fajniejsze od chodzenia po nich w skarpetkach. Dzieci także bardzo pilnie ćwiczyły swoje rączki i oczka: przypinały i odczepiały klamerki, malowały paluszkami, nawlekały makaron na sznurowadła, przyklejały małe elementy do bombek, układały szlaczki z fasoli a także za pomocą szczypiec przekładały papierowe kule z jednego pojemnika do drugiego. Podczas wielu zabaw znaleźliśmy również czas na utrwalanie poznanych wcześniej kolorów oraz rysowanie w kaszy. Wielką radość sprawiły dzieciom zajęcia  z matematyki sensorycznej podczas której pracowały z liczbą jeden. Na zakończenie każdych zajęć dzieci miały czas na zabawy dowolne, podczas których wykazywały się ogromną kreatywnością  i wielką wyobraźnią wykorzystując do tego celu pomoce sensoryczne.