Rozgrywki szachowe w naszej szkole

15 czerwca 2018 roku odbyły się Szachowe Mistrzostwa Szkoły. Uczestnicy rozgrywek mieli okazję porównać swoje umiejętności gry w szachy z innymi graczami. Ponadto doskonalili umiejętność logicznego myślenia . Wyrabiali zdolność planowania i przewidywania, poczucie odwagi, przezorność, ostrożność i poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Doskonalili technikę gry, czyli precyzję posunięć, umiejętność szybkiej i bezpiecznej realizacji planu strategicznego oraz taktykę gry.

 I miejsce  zdobyła – Oliwia Przybylska – 3 pg

 II miejsce – Michał Żurawski – 2 mg

 III miejsce – Kacper Zawicki -2 eg

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom!

                                        A.Bajur, E. Worożańska, M. Zwierz