Przepis na zdrowie

28 lutego Pani Beata Nagrodzka przeprowadziła zajęcia w klasie 1b pt. „Przepis na zdrowie”. Celem zajęć było usystematyzowanie oraz  pogłębianie wiedzy uczniów na temat zdrowia oraz sposobów dbania o nie a także rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia rozpoczęły się od powitania wszystkie dzieci. Następnie Pani Beata przedstawiła temat spotkania, cele oraz kryteria oceniania.

Pierwszym zadaniem uczniów było przypomnienie zasad dobrej współpracy w grupie, a następnie rozszyfrowanie hasła. Każdej literce przypisany był owoc. Na dużym arkuszu brystolu w miejscu hasła znajdowały sie obrazki z owocami. Dzieci bardzo szybko poradziły sobie z tym zadaniem. Hasło, które sie pojawiło, brzmiało – zdrowie. W tych samych grupach dzieci odpowiadały na pytania: Co to znaczy być zdrowym?, Do kogo musimy się udać po pomoc w razie choroby?, Co musimy zrobić, by dobrze się czuć?

Następnie na uczniów czekała niespodzianka… była to prezentacja, którą przygotowała Pani Beata. Podczas  omawiania prezentacji nauczycielka zaprosiła  uczniów do wzięcia udziału w dyskusji na temat różnych elementów, które składają się na zachowanie zdrowia( zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, dbanie o higienę osobistą, odpowiedni rytm dnia, czas na odpoczynek, itp.)

Kolejna niespodzianka, którą przygotowała dla uczniów Pani Beata to zabawa gimnastyczna, która odbyła się przy muzyce. Po bardzo energetycznej przerwie uczniowie przystąpili do kolejnego zadania pod hasłem ” Kosz pełen zdrowia”.

Każda grupa miała za zadanie wybieranie i przyklejanie na kartce elementów dotyczących  zdrowego stylu życia spośród różnych propozycji przygotowanych przez nauczycielkę oraz odłożenie na bok tych obrazków, które nie pasowały do tematyki odbywających się zajęć.

Grupy układały także z rozsypanki wyrazowej zdania – Zdrowie tylko jedno mamy i dlatego o nie dbamy!

Po szczegółowym objaśnieniu zadania i rozwianiu wszystkich wątpliwości grupy przystąpiły do pracy. Miło było patrzeć jak uczniowie pomagali sobie, ale także utrwalali zdobyte podczas lekcji wiadomości.

Efektem końcowym tego zadania była prezentacja prac wykonanych przez każdą z grup oraz ocena koleżeńska i  przyznanie odznaki  dla grupy za prawidłowo wykonane zadania .

Podsumowanie zajęć odbyło się poprzez sygnalizowanie kciukami poprawności usłyszanych zdań w celu udzielenia informacji zwrotnej na temat wiadomości zdobytych podczas dzisiejszego spotkania oraz rundka bez przymusu – zadaniem dzieci było dokończenie zdania: Jestem zdrowy bo….

Pani Beata motywowała uczniów na każdym etapie pracy. Pozytywnie wzmacniała i zachęcała do podejmowania nowych wyzwań. Wykorzystała elementy oceniania kształtującego, metody aktywizujące oraz pracę w grupach.

Sposób przeprowadzenia zajęć, zaangażowanie nauczycielki, kreatywność sprawiły, iż uczniowie z dużą atencją słuchali informacji na temat zdrowia i tego w jaki sposób możemy je zachować na długo.

Motto:

„Najważniejsze w życiu to być zdrowym. Wszystko inne to kwestia chęci i siły a czasem szczęścia.”