Projektowanie przestrzeni wokół budynku szkoły

Dnia 18 stycznia 2019 roku klasa 3ag po raz kolejny uczestniczyła w zajęciach architektonicznych z udziałem wykładowców Politechniki Gdańskiej z Wydziału Architektury: dr inż. arch. Elżbiety Marczak oraz dr inż. arch. Piotra Marczaka.Tematem zmagań było zaprojektowanie terenów zielonych wokół szkoły na miejsca do wypoczynku i rekreacji uczniów oraz wyrażenie emocji o nich. Na początku zajęć  prowadzący przedstawili klasie prezentację  na temat miejsc oraz odczuć, jakie one na nas wywierają. Po przedstawieniu części teoretycznej, uczniowie wyruszyli w teren, aby zebrać informacje o emocjach, które panują w miejscach otaczających szkołę. Po powrocie do klasy  młodzież wyraziła swoje zdanie o niezagospodarowanym placu wokół placówki. Zostali podzieleni na grupy dwuosobowe, mówili o tym, czego brakuje im wokół szkoły. Na końcu zajęć uczniowie przedstawili swoje pomysły, oparte na propozycjach doświadczonych gości o zagospodarowaniu terenów zielonych. Przykładowymi były: łąki z kwiatami, skatepark, altana z możliwością zrobienia ogniska i wiele innych ciekawych pomysłów, które mogłyby urozmaicić i wzbogacić teren wokół szkoły.

Klasa 3ag po przeprowadzonych zajęciach wzbogaciła się o nową wiedzę,  naukę pracy w grupie oraz możliwość rozwinięcia swojej wyobraźni.

Po przeprowadzonych rozmowach z koleżankami i kolegami z klasy dowiadujemy się, że zajęcia dają uczniom możliwość rozwoju i satysfakcję z tworzenia przez nich miejsc, które zapiszą się w pamięci szkoły na długie lata.

 

Wiktoria Kubic 3ag

Jakub Olszewski 3ag