Projekt E-twenning w 4e

Klasa 4e pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Szumskiej bierze udział w projekcie E – twinning „Mały odkrywca”. E twinning to program unijny, pod patronatem Komisji Europejskiej, mający za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno- komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nauczycielka, po odbytym dwudniowym szkoleniu nawiązała współpracę z dwoma szkołami z Polski- szkołą spod Gdańska oraz z Ostródy i razem realizują projekt Mały Odkrywca. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat i polega na wykonywaniu doświadczeń i eksperymentów z uczniami. Klasa 4e realizuje projekt w ramach zajęć  z wychowawcą. Wykonaliśmy już dwa doświadczenia- Lava Lamp oraz Tęcza kolorów. Nagraliśmy też filmik powitalny, aby przedstawić się naszym partnerom. Uczniowie klasy 4e cieszą się, że biorą udział w projekcie i nie mogą się doczekać kolejnych eksperymentów.  Są to nasze początki z projektem E-twinning, na razie raczkujemy w tym temacie, ale  w przyszłości planujemy znaleźć partnerów z zagranicy i nawiązać współpracę w j. angielskim.