Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych…

W dniach 14, 17 i 22 maja uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych   uczestniczyli w dniach otwartych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Liceum Ogólnokształcącym nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Malborku. Młodzież miała możliwość uzyskania informacji o kierunkach kształcenia proponowanych w roku szkolnym 2019/2020 oraz poznania szkół poprzez prezentacje, quizy i gry. Uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń, poczęstunkach i pokazie kuchni molekularnej, quizach językowych i zajęciach na sali gimnastycznej, podczas których  bawili się przy tańcu zwanym „Belgijką”.

Czytaj dalej...

Klasa 4d uczy się angielskiego

W maju Pani Izabela Krotowska przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego w klasie 4d. Temat zajęć brzmiał: „At the salad bar. W barze sałatkowym”. Nauczycielka zapoznała uczniów z celami zajęć: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; kształtowanie umiejętności wykorzystania poznanych zwrotów, wyrazów oraz swobodne prowadzenie rozmowy. Na dobry początek nauczycielka zaproponowała uczniom zadanie ze słuchu-zagadkę; uczniowie  odgadywali gdzie ma miejsce scenka (w barze/restauracji). Wszyscy aktywnie uczestniczyli w proponowanym zadaniu.

Czytaj dalej...

Angielski z tablicą interaktywną w 2b

20 maja 2019 roku Pani Marzena Przyborowicz przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego w klasie 2b. Temat zajęć: „She’s wearing a jacket. Opisywanie ubioru postaci”. Na wstępne zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem zajęć, celami: utrwalenie słownictwa z poprzednich lekcji z uwzględnieniem wyrazów o podobnej pisowni i brzmieniu; wprowadzenie nowego słowa:  jacket; wprowadzenie zwrotów: He’s we aring…., She’s wearning…; utrwalenie nazw ubrań; kształtowanie prawidłowej wymowy. Pierwszym zadaniem, które zaplanowała dla uczniów nauczycielka, była zabawa interaktywna z wykorzystaniem tablicy. Zadaniem uczniów było wyszukiwanie prawidłowej nazwy ubrania spośród kilku podanych. Nauczycielka podczas ćwiczenia zwracała uczniom uwagę na wyrazy podobne w zapisie, ale oznaczające coś innego. Ćwiczenie sprawiło uczniom dużo radości.

Czytaj dalej...

Ratujemy i uczymy ratować

W maju w grupie przedszkolnej Stokrotki Pani Monika Arent przeprowadziła pierwsze zajęcia z programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Podczas pierwszego dnia zajęć dzieci nauczyły się jak w prawidłowy sposób wezwać pomoc do poszkodowanego, a także utrwaliły numery alarmowe. W drugim dniu dzieci nauczyły się w prawidłowy sposób zabezpieczyć ranę przy pomocy plasterka i bandaża. Zajęcia były atrakcyjne. Dzieci chętnie brały w nich udział. Szybko uczyły się czynności niezbędnych do opatrzenia rany, czy wezwania pomocy. Świetnie radziły sobie z częścią praktyczną.Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się od najmłodszych lat odpowiedzialności za siebie i innych.

Czytaj dalej...

Niezwykłe spotkania w teatrze…

W dniu 27.05.2019 r młodzież klasy 3eg  wzięła udział w ostatnich warsztatach teatralnych w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. Warsztaty były podsumowaniem spotkań, na które gimnazjaliści jeździli raz w miesiącu od września 2018 roku Każde z ośmiu spotkań było niezwykle. W czasie zajęć uczniowie nie tylko świetnie bawili się, ale również poznawali tajniki gry aktorskiej, nabierali odwagi, otwierali się na drugiego człowieka, integrowali się, ale również  chłonęli atmosferę teatru. Zajęcia zazwyczaj odbywały się na dużej scenie, którą do tej pory mogli tylko obserwować jako widzowie. Dzięki tym spotkaniom poznali teatr od kulis. Mieli możliwość pracy z dwójką wspaniałych aktorów Panią Ireną Adamiak i Panem Piotrem Boratyńskim, którzy chwalili młodzież za bardzo duże zaangażowanie i kreatywność.

Czytaj dalej...

Certyfikat UNICEF

Z radością informujemy, że za udział w V edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Pomocowej UNICEF – Wszystkie Kolory Świata – otrzymaliśmy Certyfikat Społecznie Odpowiedzialnej Placówki. Koordynatorem akcji w szkole była Pani Izabela Krotowska. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Czytaj dalej...

Wyróżnienie w konkursie ekologicznym

Uczniowie klasy 4d: Oliwia Pytlarczyk, Wojciech Skrzeczkowski, Jesika Strzelecka, Elena Stany, Lena Pęciak i Karolina Zaborska stworzyli ekozespół i  wzięli udział w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.  Uczniowie z pomocą Pani Agaty Rojek przygotowywali się do konkursu. Podczas  przygotowywania swoich projektów dowiedzieli się dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów, dlaczego współczesny świat  szuka nowych rozwiązań  recyklingu, poznali zasadę 3R. Ekozespół zdobył pierwsze wyróżnienie w grupie wiekowej 3-4 klasy szkoły podstawowej za zilustrowanie palącego problemu zanieczyszczeń mórz i oceanów i starannie wykonanego robota Kazika, a także znakomitą prezentację jego funkcji w filmie.

Czytaj dalej...

Rozważania o samotności w 3M

Pani Milena Zwierz przeprowadziła zajęcia z języka polskiego z gimnazjalną klasą 3M pod tytułem „ Samotność – cicha lokatorka życia”. Celem zajęć było uwrażliwienie na problem samotności i rozwijanie empatii. Na wstępie prowadząca zajęcia zapoznała uczniów z celem zajęć oraz przedstawiła nacobezu. Potem zaproponowała uczniom następujące zadania oraz ćwiczenia: określenie, czym jest wolność oraz jaki powinien być człowiek wolny – burza mózgów, mapa myśli. Uczniowie wspólnie z nauczycielką zdefiniowali pojęcie wolność:

Czytaj dalej...

Zabawy matematyczne

Pani Jolanta Zwierz przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej „ Niezapominajki.” Temat zajęć: „ Zabawy matematyczne.” Celami zajęć było: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia w zakresie 4, rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę (duży- mały),rozwijanie umiejętności rytmicznego wykonywania ćwiczeń – angażując całe ciało. Nauczycielka zapoznała dzieci z tematyką zajęć oraz celami. Następnie na dobry początek dzieci przywitały się mówiąc wierszyk –  „Wszyscy w kręgu tu siedzimy, każdy czyjąś rękę trzyma. I dzień dobry już mówimy, tak nauka się zaczyna. „dzień dobry”. Dzieci z entuzjazmem powitały swoich kolegów i koleżanki z grupy.

Czytaj dalej...

Zajęcia logopedyczne

Pani Monika Piskozub przeprowadziła zajęcia logopedyczne dla dwóch uczennic z klasy pierwszej. Temat zajęć: „Słuchowe  różnicowanie  głoski  szumiącej  „sz”  i  syczącej  „s”   w sylabach, wyrazach i wyrażeniach dwuwyrazowych”. Celami zajęć logopedycznych było: usprawnienie  motoryki  narządów  mowy, nauka  pionizacji  języka, utrwalenie  prawidłowych  nawyków  potrzebnych  do  prawidłowej  artykulacji  głosek  „sz”  i  „s”, słuchowe  różnicowanie  głosek  „sz-s”, ćwiczenia  słuchu  fonemowego, usprawnienie  funkcji  analizatora  słuchowego. Pani Monika przedstawiła dziewczynkom temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała kilka ćwiczeń na dobry początek.

Czytaj dalej...

Duża pomoc dla małej Lenki

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka” (papież Franciszek). Lenka jest dziewczynką, która ma 5 lat i u której zdiagnozowano Zespół Battena. Potrzebna była nasza pomoc, aby przedłużyć jej życie, pomoc, którą może otrzymać w Niemczech. Grupa wolontariuszy z naszej szkoły nie była obojętna na prośbę zbiórki fantów. Od samego rana wolontariusze rozwieszali ogłoszenia i już następnego dnia przyjmowali paczki z darami. Odzew dzieci, które przynosiły swoje zabawki, gry, książki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wolontariusze dokładnie pakowali wszystkie zebrane rzeczy. Duże wzruszenie wywołała grupa najmłodszych wolontariuszy z klasy 0a, którzy razem z paniami Ewą i Danusią oraz panem Bartkiem przynieśli ogromny worek zebranych zabawek. Swoje zabawki oddała również Kasia, która doskonale pamięta jaką wielką pomoc dostała podczas organizowanego dla niej w grudniu Festynu Adwentowego. Organizatorzy loterii fantowej, z której dochód będzie przekazany na leczenie Lenki byli wzruszeni i pod ogromnym wrażeniem odzewu ze strony naszej szkoły na ich prośbę pomocy.

Czytaj dalej...

Wiwat Piłkarze!

Z dumą informujemy, że piłkarze naszej szkoły zajęli w półfinałach wojewódzkich I miejsce i wyjadą w czwartek 23 maja na finały wojewódzkie do Nowego Stawu. Oto skład drużyny: Dominik Baran, Wojciech Buła, Marcel Dziuwe, Dominik Fabiś, Paweł Gdula, Adrian Jasienicki, Mateusz Lauryn, Brian Raburski, Oskar Szymczak. Drużynę prowadzi trener – Jan Ochociński. Trzymamy kciuki i gratulujemy!

Czytaj dalej...

Zuzia Mistrzynią Ortografii!

Dnia 14.05.2019r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI, który miał na celu wyłonić szkolnego mistrza ortografii. Do rywalizacji stanęło 32 uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością pisowni: ó, rz, ż, ch wymiennego; uzupełnić luki połączeniami literowymi en,em,on,om lub literami ą i ę; zapisać poprawnie tytuły i autorów wybranych przez siebie książek; wykazać się znajomością pisowni nie z różnymi częściami mowy oraz pisowni –i, -ii, -ji. Miło nam ogłosić, że mistrzem ortografii w Naszej szkole została uczennica kl. V D – Zuzanna Kędzierska !!!! Gratulujemy !

Czytaj dalej...

Prosimy zagłosujcie!

Uczniowie klasy 5d biorą udział w konkursie „Wyreżyseruj swoje życie. Bezpiecznie!” Nakręcili film o tym, że bezpiecznie jest nosić odblaski. Aby mogli wygrać potrzebują głosów – WASZYCH GŁOSÓW.  Obejrzyjcie film i głosujcie! Od dnia 16 maja 2019 r. do 23 maja 2019 r. do godziny 20:00 może głosować każdy kto ma konto na FB.  Aby    głos    oddany    w    konkursie    był    ważny    należy    wejść    na    wskazany    wyżej    profil   @miloszlaski,    polubić    go, udostępnić na swojej tablicy post z filmem, na który głosujemy  i kliknąć przycisk „Lubię to!” znajdujący się pod nim.  Ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja 2019 r. o godzinie 20:00.

Liczymy na WAS i dziękujemy!

link do głosowania https://www.facebook.com/watch/?v=272291956894081

Czytaj dalej...

Brawo laureaci i finaliści!

Miło nam zakomunikować, że  w roku szkolnym 2018/2019  uczniowie naszej szkoły  zostali laureatami i finalistami w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wśród nich są: Adrian Kwiatkowski, Joanna Górska, Weronika Skok, Julia Michniewicz, Wiktoria Nadolna. W zmaganiach Pomorskiej Ligi Zadaniowej laureatem z kilku przedmiotów został Adrian Kwiatkowski, a finalistą Bartosz Grzegorzewski. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć, gratulujemy! Zestawienie tabelaryczne poniżej:

Czytaj dalej...