Od marzeń do sukcesu

W marcu 2019 roku w naszej szkole odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie w ramach projektu „Od marzeń do sukcesu”. Naszym gościem był Pan Bogdan Krauze, który , jak sam mówi, jest mieszkańcem Malborka od urodzenia. Nasz gość ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową, Wyższą Szkołę Pedagogiczną oraz Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania logistyką .Od pięciu lat jest aktywnym przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Malborku. Prywatnie Pan Bogdan jest szczęśliwym ojcem czworga dzieci .Kilka lat temu wraz z przyjaciółmi postanowił uratować przed zapomnieniem ważną i niezwykle trudną część historii miasta. Pasjonaci zaczęli zbierać wspomnienia osób żyjących w przedwojennym Marienbergu, a potem w polskim Malborku. Relacje najstarszych malborczyków z okresu 1939 -1947 zostały spisane i tak powstały dwie książki  „Taki był Malbork…”, które dziś są ważnym źródłem wiedzy dla malborskiej młodzieży o historii ich miasta.

Następnie nasz gość opowiedział o przedsięwzięciu „Przywrócić Tożsamość”, w ramach którego wraz z kolegą uporządkował zaniedbany ewangelicki cmentarz położony w nowej Wsi Malborskiej. Dowiedzieliśmy się również, że obecnie pilotuje prace nad przygotowaniem projektu pod budowę 4 metrowego koła młyńskiego na kanale Młynówki, ponieważ chciałby uchronić od zapomnienia obiekty inżynierii wojskowej z okresu I Wojny Światowej.

Pan Krauze zdradził nam, że w dzieciństwie ukończył szkołę muzyczną w klasie akordeonu i dziś grając umila czas m. in. podopiecznym Domu Pomocy Społecznej. Raz na kilka tygodni nasz gość odwiedza schronisko dla osób bezdomnych – Fides, gdzie podcina potrzebującym włosy i jednocześnie poznaje ich losy życia.

Na zakończenie spotkania Pan Bogdan Krauze stwierdził, że w życiu ważne są pasje, które dostarczają radości i satysfakcji, ale przede wszystkim służą innym ludziom.

Niecodzienna lekcja historii i wychowania obywatelskiego zakończyła się w sposób charakterystyczny dla naszego gościa , bo oczywiście krótkim koncertem akordeonowym. Bardzo dziękujemy!