Lekcja religii w 1c

W dniu 16.04.2018 pierwszoklasiści na lekcji religii rozmawiali o Duchu Świętym. Po modlitwie dzieci śpiewały znane piosenki religijne, następnie prowadzący katechezę ks. Marcin Szczęsny zapoznał uczniów z celami zajęć. Zapytał czy wiedzą kto to jest Duch Święty i z jakimi symbolami im się kojarzy. Katecheta przybliżył dzieciom istotę i osobę Ducha Świętego Wyjaśnił, że uosobieniem Ducha Świętego jest wiatr, gołębica i ogniki płomieni. Przeprowadził ciekawy eksperyment z wiatrem i kamieniami. Następnie uczniowie kolorowali symbole i wklejali do zeszytu ćwiczeń. Potem wysłuchali pieśni „O Stworzycielu Duchu Przyjdź” w wykonaniu Arki Noego. Nauczyciel opowiedział dzieciom historię ich rówieśnika Wojtka. Pierwszaki dostrzegły przemianę jaka dokonała się w chłopcu. Zastanawiały się co człowiek może zrobić dla drugiego człowieka. Każdy może zaprosić Ducha Pocieszyciela, aby mu pomagał codziennie. Warto pamiętać, że każdy z nas może być „Pocieszycielem” dla innych w postaci swojej życzliwości i dobroci.