Lekcja angielskiego w 8d

Dnia 17 stycznia 2019 roku klasa 8d na lekcji języka angielskiego uczyła się o budowie zdania przydawkowego. Na początku prowadzący zajęcia Pan Dariusz Lachowicz poprosił pary uczniowskie o dokończenie podanego wyrażenia na tyle logicznych sposobów, na ile im przyjdzie do głowy. Następnie podał uczniom temat i cele lekcji. Objaśnił co to są zdania przydawkowe  i jak są zbudowane. Omówił zastosowanie Who?, That?, Which? Potem uczniowie ćwiczyli zdania przydawkowe na dodatkowych materiałach przygotowanych przez nauczyciela. Później wspólnie czytali i tłumaczyli ułożone zdania, uzupełniali je odpowiednimi zwrotami, sprawdzali odpowiedzi. Na zajęciach młodzież pracowała z tekstem, szukała w nim informacji i odpowiedzi, analizowała treść odpowiadając na pytania nauczyciela. Na koniec uczniowie uzupełniali zdania przydawkowe własnymi pomysłami, sprawdzali w parach poprawność swoich odpowiedzi.