Koszykówka w 5d i w 5e

6 lutego 2019 roku Pani Aldona Jaroszewska przeprowadziła zajęcia wychowania fizycznego z uczennicami z klasy 5d i 5e. Temat zajęć – Rzut do kosza z miejsca, doskonalenie umiejętności kozłowania piłki oraz poruszania się po boisku. Po przeprowadzeniu zbiórki, przywitaniu się z uczennicami nauczycielka zapoznała je z tematem, celami oraz kolejnymi etapami zajęć. Podstawowymi celami zaproponowanych przez Panią Aldonę zajęć były: doskonalenie umiejętność kozłowania piłki oraz poruszania się po boisku; doskonalenie umiejętności rzutów do kosza; kształtowanie koordynacji ruchowej oraz zręczności; doskonalenie umiejętności planowania gry oraz współdziałania w zespole; utrwalenie wiadomości dotyczących zasad oraz przepisów gry w mini koszykówkę.

Na dobry początek nauczycielka zaproponowała uczennicom zabawę ożywiającą i integrującą „ Berek”. Kolejnym etapem zajęć były ćwiczenia o różnym stopniu trudności. Pani Aldona dokładnie i obrazowo wyjaśniła każde ćwiczenie rozgrzewające w truchcie, z piłką oraz zasady drużynowego konkursu rzutów do kosza.

Po otrzymaniu informacji na temat czekających je zadań i sformułowaniu ustawienia do rozgrzewki uczennice wykonały następujące ćwiczenia:

 1. Ćwiczenia rozgrzewające w truchcie:
 • naprzemianstronne krążenia ramion w przód;
 • naprzemianstronne krążenia ramion w tył;
 • obustronne krążenia ramion w przód;
 • obustronne krążenia ramion w tył;
 • krok odstawno- dostawny twarzą do środka;
 • krok odstawno- dostawny twarzą na zewnątrz;
 • przeplatanka twarzą do środka;
 • przeplatanka twarzą na zewnątrz;
 • Skip A: wykonujemy go unosząc nogę do góry tak, by uzyskać kąt zbliżony do prostego między tułowiem a udem, stopa wychodzi spod pośladka i jest lekko zadarta do góry. W trakcie ćwiczenia powtarzamy ten ruch naprzemiennie – raz jedna, raz druga noga. Plecy trzymamy prosto, brzuch napinamy;
 • Skip C: w tym przypadku stopa wędruje do pośladka. Cały czas trzymamy plecy prosto, a brzuch napinamy;
 • przeskoki z naprzemianstronną pracą rami
 1. Ćwiczenia rozgrzewające z piłką:
 • toczenie piłki prawą ręką;
 • toczenie piłki lewą ręką;
 • kozłowanie piłki prawą ręką;
 • kozłowanie piłki lewą ręką;
 • kozłowanie piłki prawą ręką- tyłem;
 • kozłowanie piłki lewą ręką- tyłem;
 • kozłowanie piłki slalomem ze zmianą ręki kozłującej;
 • kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej- tyłem.

 Następnie odbył się drużynowy konkurs rzutów do kosza. Uczennice wybrały dwóch liderów, którzy skompletowali drużyny. Emocji było bardzo dużo. Każda drużyna wspierała swoich zawodników, którzy w danej chwili oddawali rzut do kosza. Widać było wśród uczestników zajęć duże zaangażowanie, ale też pojawił się „duch” zdrowej rywalizacji.

Następnie nauczycielka przypomniała zasady gry w mini koszykówkę, rozdała szarfy i zaproponowała rozegranie meczu. Po tak emocjonalnym konkursie drużynowych rzutów do kosza, uczennice rozegrały nie mniej emocjonujący mecz.

Podczas wszystkich ćwiczeń oraz zabaw Pani Aldona udzielała uczennicom informacji zwrotnych, dawała wskazówki, wyjaśniała pojawiające się  wątpliwości. Podczas gry naprowadzała uczennice, by same potrafiły zauważyć popełniane błędy. Nauczycielka doceniała wysiłki uczennic, udzielała pochwał i motywowała. Na koniec zajęć nauczycielka zaproponowała uczennicom ćwiczenia relaksujące. Następnie zorganizowała zbiórkę i omówiła zajęcia. Podczas omówienia uczennice otrzymały wskazówki do dalszej pracy, usłyszały dużo pochwał. Nauczycielka doceniła wysiłki wszystkich uczennic. Pozytywnie wzmacniała, doceniała każdy nawet najmniejszy sukces.