Historyczno-językowa wizyta w zamku klasy 3eg

25 października uczniowie klasy 3eg, wraz z wychowawczynią Panią Moniką Gierszewską i nauczycielem historii oraz przewodnikiem Panem Pawłem Radziszewskm wybrali się do Muzeum Zamkowego, aby uczestniczyć w zajęciach historyczno – językowych. W trakcie wędrówki przez Zamek uczniowie zapoznani zostali z powstaniem i rozwojem Zakonu Krzyżackiego, początkami jego istnienia oraz elementami obronnymi warowni.
Na zakończenie uczniowie mieli za zadanie udowodnić, że słuchali przewodnika z uwagą, gdyż otrzymali karty pracy w języku angielskim i pracując w 4-osobowych grupach, odpowiadali na pytania. Mierząc się z historią i językiem angielskim młodzież zaprezentowała swoje odpowiedzi na forum klasy.

Wyjścia do Zamku Krzyżackiego klasy 3eg odbywać się będą systematycznie, do końca roku szkolnego, a celem takich wizyt jest połączenie wiedzy historycznej z umiejętnościami korzystania z języka angielskiego.