Erasmus +

Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych w ramach projektu Erasmus +  wzięli udział w kursach metodycznych i językowych w Anglii, Austrii  i w Hiszpanii. Zespół nauczycieli opracował projekt pod nazwą ”Znajomość języków obcych jednoczy Europę”. Projekt rozpoczął się 01.06. 2017 i potrwa do końca czerwca 2018 roku. Celem projektu, który realizowany jest ze środków unijnych jest m.in. podniesienie umiejętności metodycznych w nauczaniu języka angielskiego i hiszpańskiego, jak również nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i hiszpańskim.

Mobilności rozpoczęły się w zeszłe wakacje a zakończyły w tegoroczne ferie.

Nauczyciele języka angielskiego – Pani Katarzyna Lachowicz i Pan Dariusz Lachowicz wzięli udział w kursie metodycznym w Anglii, natomiast nauczyciel języka hiszpańskiego- Pani Bogumiła Grębska uczestniczyła w kursie metodycznym w Hiszpanii.

Nauczycielka matematyki- Pani Małgorzata Klepacka i nauczyciel języka włoskiego Pani Anna Naklicka uczestniczyły w kursie językowym w Barcelonie.

Natomiast Pani Edyta Hołub – nauczyciel języka polskiego wzięła udział w kursie języka niemieckiego w Wiedniu.

Udział w projekcie, którego głównym celem jest podniesienie jakości pracy szkoły i poznanie i przybliżenie kultur różnych państw europejskich, daje możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników, wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową.

Realizacja projektu natomiast ma  na celu poprawę jakości pracy szkoły, uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie.

Udział w projekcie Erasmus+ w znacznym stopniu wpłynął na polepszenie jakości nauczania i dzięki wielu szkoleniom w których biorą udział nauczyciele naszej szkoły oraz współpracy z rożnymi instytucjami staramy się wprowadzać aktywizujące metody nauczania na zajęciach lekcyjnych w szkole.

Uczniowie klas gimnazjalnych mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez profesorów Politechniki Gdańskiej czy też pracowników naukowych Muzeum Zamkowego w Malborku. W czasie tych zajęć sami wykonują eksperymenty, szukają skarbów na zamku, uczą się średniowiecznych utworów muzycznych w różnych językach obcych oraz wykonują średniowieczne stroje.

Wcześniej nauczyciele Gimnazjum nr 3 w Malborku organizowali już wyjazdy zagraniczne, między innymi do miast partnerskich Malborka: Offagna we Włoszech i Marigny de Campagne we Francji. Dlatego niezbędna jest kadra pracownicza naszej szkoły znająca języki obce co najmniej na poziomie A1, która będzie pełniła funkcje organizacyjne i koordynacyjne, jak również będzie pełniła funkcję tłumaczy, służąc pomocą uczniom i różnym przedstawicielom lokalnej społeczności.

Udział w projekcie pozwoli również rozszerzyć naszą ofertę zajęć w Muzeum Zamkowym w Malborku o zajęcia w innych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim ora urozmaicić metodykę nauczania i prowadzenia zajęć w szkole oraz na zamku.

Biorąc udział w kursach językowych nauczyciele mogli nie tylko udoskonalić własny warsztat pracy, ale również zaobserwować jakie metody i formy pracy posiada dana szkoła językowa, ucząc tak zróżnicowane międzynarodowe towarzystwo.

Na kursach byli bowiem nie tylko Europejczycy, ale również uczestnicy z Chin czy Japonii.

Mobilności nauczyły również radzenia sobie w nowych, często trudnych sytuacjach, tak więc serdecznie zapraszamy inne szkoły do podjęcia takiego wyzwania, co na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty i rozwój szkoły.

Dużym wsparciem przy realizacji projektu oprócz naszej macierzystej szkoły była dla nas szkoła językowa Glossa, która pokierowała realizacją projektu, jak również Urząd Miasta Malborka za co serdecznie dziękujemy.

Anna Naklicka – koordynator projektu