Edukacja dla bezpieczeństwa

W listopadzie Pani Katarzyna Sopyło zorganizowała w klasie 8d lekcje w ramach edukacji dla bezpieczeństwa pt.” Zagrożenia terrorystyczne.” Celem zajęć było zaznajomienie uczniów z istotą i przejawami terroryzmu oraz sposobem postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Nauczycielka w formie mini wykładu wprowadziła uczniów w problematykę bardzo trudnego zagadnienia jakim są zagrożenia terrorystyczne . Podczas dalszej części zajęć nauczycielka wykorzystała następujące metody nauczania: pytania i odpowiedzi, „burza mózgów”, analiza przypadku.

Następnie uczniowie odpowiadając na pytaniach, bazując na swoich wiadomościach wspólnie z nauczycielką:

  • zdefiniowali słowo „terroryzm”,
  • określili cechy terroryzmu,
  • określili rodzaje terroryzmu,
  • analizując różne przypadki wspólnie zastanowili się nad celami i przyczynami działań terrorystów,
  • zastanowili się nad metodami ataków terrorystycznych,
  • przeanalizowali razem z nauczycielką największe akty terrorystyczne z ostatnich lat.

Uczniowie zastanowili się również nad tym , co może być sygnałem, znakiem ostrzegawczym o nadchodzącym niebezpieczeństwie, a także  jak należy się zachować, a czego kategorycznie nie należy robić w przypadku:

  • znalezienia się w grupie zakładników,
  • podczas strzelaniny,
  • po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby.

Uczniowie podczas zajęć byli skoncentrowani na tematyce spotkania,  dociekliwi i chętnie zgłębiali zagadnienia poruszane podczas lekcji, po to, by w przyszłości wiedzieć jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym oraz jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu.  Dzielili się swoimi uwagami, pomysłami i spostrzeżeniami.

Pani Katarzyna pozytywnie wzmacniała i zachęcała uczniów do podejmowania nowych zadań. Nie podawała gotowych rozwiązań, a jedynie naprowadzała zadając pomocnicze pytania.

Sposób przeprowadzenia zajęć sprawiły, iż uczniowie z dużą atencją słuchali nauczycielki i aktywnie uczestniczyli w lekcji.

Przemyślenia:

” Niektóre doświadczenia są jak kataklizmy – zmiatają nas z powierzchni ziemi na długie miesiące. Są jak emocjonalne huragany, niszczycielskie żywioły siejące ból i spustoszenie. Wymiatają z naszych serc każdą odrobinę radości. Rozpacz może nas łatwo pokonać albo mądrze wzbogacić.”

– Monika Sawicka –

„Żyjemy na lotnych piaskach. Wszystko w naszym świecie płynie, wszystko się zmienia. Gdzie znaleźć miłość, nadzieję,  poczucie bezpieczeństwa, sens życia?… W mądrym rozwiązywaniu trudnych problemów opartych na dialogu i relacjach z drugim człowiekiem- potrzebujemy ludzi, mądrych wyborów ścieżek otwierających się przed nami, a także refleksji o tym, co znaczy być człowiekiem, tu i teraz…”