Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
w zakresie podstawowego programu nauczania

  • realizuje zajęcia w klasach I – VIII i w klasach III gimnazjalnych, w grupach 20 – 28 osobowych, przez wykształconych. twórczych i zaangażowanych nauczycieli z wykorzystaniem niezbędnych pomocy dydaktycznych
  • prowadzi regularną naukę dwóch języków obcych począwszy od klasy siódmej- języka hiszpańskiego i języka angielskiego; w klasach IV- VIII lekcje języka angielskiego odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z przepisami
  • prowadzi zajęcia z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej w klasach I – III
  • realizuje innowacje i programy profilaktyczne m. in. „Przemocy STOP”, „Bezpieczne dzieciaki”, „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciele Zippiego”, „Szkoła z charakterem – uczymy dzieci wartości”, „Spójrz inaczej”,aby zapobiec agresji i przemocy rówieśniczej
  • wdraża innowację tutoringu wychowawczego pod nazwą „Wychować człowieka mądrego” jako program partnerskiej spójności wychowawczej szkoły i rodziców wokół osoby ucznia
  • zapewnia nowoczesną bibliotekę, której zbiory służą uczniom, nauczycielom i rodzicom
  • realizuje bogaty program zajęć uzupełniających podstawowy program nauki: wycieczek, seansów filmowych, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych
  • promuje zdrowy styl życia poprzez kształtowanie u dzieci idei uprawiania sportu ,zdrowego odżywiania i właściwej troski o zdrowie psychiczne
  • przy szkole działa Fundacja Szkoła Otwartych Serc wspierająca swoimi działaniami funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły

♥Godziny otwarcia szkoły- 7.00-17.00

♥Zajęcia szkolne-8.00- 15.20

♥Punkt przedszkola specjalnego-9.00- 14.00

♥Oddziały przedszkolne-3, 4, 5, 6 latków 7.00 – 17.00

♥Klasy 1-3 –  8.00-12.30

♥Klasy 4-8 i 3 gimnazjalne –  8.00-14.30

♥Placówka prowadzi oddziały integracyjne i edukację włączającą

♥W placówce zniesiono bariery architektoniczne – 3 windy, podnośnik

♥Dzieci są pod stałą opieką pielęgniarki szkolnej

♥Uczniowie mogą skorzystać z opieki stomatologa w każdy poniedziałek, wtorek i środę

♥Ciepły, dwudaniowy posiłek w godz. 11.30 do 12.45

♥Dzieci spożywają mleko i owoce w ramach programu rządowego

♥Zajęcia świetlicowe -7.00-17.00

♥Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej- od 15.30 do 18.30 (oprócz piątków)

♥Placówka posiada monitoring wizyjny w postaci 4 kamer zewnętrznych i 13 wewnętrznych

♥Rodzice mogą korzystać z e-dziennika(oceny i korespondencja)

♥Zamontowano już  tablice multimedialne we wszystkich klasach szkolnych

♥Mamy Salę Doświadczania Świata i nowoczesny Plac Zabaw

♥Dzieci tworzą swoją gazetkę- Piąteczkę