Żołędziewski Szymon – nauczyciel wychowania fizycznego