Łazarska Anna – nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej