Lachowicz Dariusz – nauczyciel języka angielskiego