5 porcji zdrowia

W listopadzie Pani Agnieszka Nowicka przygotowała  lekcje dla uczniów klasy 2a w ramach  programu edukacyjnego “5 porcji zdrowia”. Program miał na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program wspierają m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Instytut Żywności i Żywienia, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Uczniowie dowiedzieli  się dlaczego tak ważne dla ich organizmu jest  spożywania dziennie 5 porcji warzyw i owoców. Po obejrzeniu ciekawej prezentacji   odpowiadali w grupach na 4 podstawowe pytania: Na którym poziomie Piramidy Żywienia i Aktywności Fizycznej znajdują się owoce i warzywa? Jak często należy jeść owoce i warzywa? Co rozumiemy pod pojęciem „porcja owoców”? Czy sok warzywny lub owocowy można nazwać porcją warzyw i owoców?

Kolejnym zadaniem było dyktando ruchowe. Dzieci zostały podzielone na grupy. Wszystkie grupy musiały odszukać na korytarzu kartkę ze swoim dyktandem. Następnie każdy członek zespołu po odszukania swojej kartki musiał zapamiętać po jednym zdaniu,  przybiec do grupy i podyktować je liderowi swojego zespołu. Zadanie to dostarczyło uczestnikom trochę zdrowego ruchu i wielu emocji :-)

Po dyktandzie ruchowym zespoły rozwiązywały krzyżówkę i rebusy. Zadanie było dosyć trudne, ale przy współpracy wszystkim udało się odczytać hasła: „Pijmy soki” i „5 porcji zdrowia”. Zajęcia zakończyły się wykonaniem prac plastycznych w grupach. Tematem przewodnim pracy było przekazanie gościom z innej planety najważniejszych informacji na temat odżywiania, a dokładnie – o czym należy pamiętać, by zdrowo się odżywiać. Uczniowie wymyślali  hasła i pięknie ozdabiali swoje prace przygotowanymi materiałami.

Lekcja dostarczyła dzieciom wiele emocji, wrażeń, ale przede wszystkim przez zabawę zdobyły wiedzę na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw i owoców, a także dowiedziały się, dlaczego szklanka soku stanowi równoważną porcję warzyw lub owoców.

 

.