1, 2, 3, 4….5!

Tym okrzykiem uczniowie malborskiej piątki przywitali nowy rok szkolny 2018/19. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie dziewiątej. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Kujawa. Po wejściu sztandarów – Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 3 i Armii Krajowej zebrana społeczność odśpiewała hymn naszego Państwa. Prowadzący przywitał ciepło nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Dyrektor szkoły powitała poczty sztandarowe. Podziękowała uczniom – Sztandarowym i Asyście za wzorowe reprezentowanie szkoły podczas obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej – na malborskich cmentarzach i przy Pomniku Celników Polskich w Kałdowie. Oklaskami powitano także najmłodsze dzieci naszej szkoły – pierwszoklasistów oraz nowych uczniów w kilku klasach. Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli – Panie: Anitę Nowicką, Agatę Rojek i Katarzynę Pietrzak. Pierwszoklasiści zostali udekorowani przez gimnazjalistki kolorowymi kokardkami.

Dyrektor szkoły podkreśliła, że w roku 100 – lecia odzyskania przez nasz kraj Niepodległości włączymy się w wspólne  świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. W tym roku nauczyciele będą rozwijać u uczniów następujące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, przedsiębiorczość, kompetencje w zakresie kultury i świadomości.

Zebranym rodzicom przypomniano o programie Dobry Start – 300 czyli o jednorazowym wsparciu dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Uroczystość zakończył występ uczniów klasy 2a. Dzieci zaśpiewały piosenkę i złożyły wszystkim najlepsze życzenia.

Życzymy wszystkim, aby ten rok był okresem dobrej, systematycznej pracy, czasem na rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów oraz nawiązywania dobrych relacji i przyjaźni. Dobrego Roku Szkolnego 2018-2019!