Ferie w naszej szkole

W ramach Akcji „Ferie w Mieście 2019″ nasza szkoła  w dniach 11.02.2019, 12.02.2019  zorganizowała dla uczniów zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia kreatywne oraz zajęcia w ramach Promocji zdrowia-Rozwój kulturalny a Zdrowy styl życia- ” W rytm melodii.”. Z tej oferty skorzystało 63 uczniów z klas I-VI oraz gimnazjum. Zajęcia plastyczne poprowadziła Pani Agata Rojek. W zajęciach wzięło udział 22 uczniów z klas I-V. Przewodnim tematem zajęć były kolory. Uczniowie poprzez wykonywanie prac zapoznali się z pięknem barw natury, oraz otaczającego ich świata. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace dzięki którym poznali różne techniki plastyczne, nabyli umiejętności sprawnego posługiwania się  narzędziami przy wykorzystaniu różnych materiałów. Rozwijali zmysły kompozycyjne, wyobraźnię, wrażliwość  estetyczną. Wyzwalała się u nich radość z tworzenia. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły uczestnikom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia, a także wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przejętych na siebie obowiązków.

Czytaj dalej...

Rekrutacja 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że dane dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 umieszczone są na stronie www.urzad.malbork.pl

1.Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2019/2020

http://www.urzad.malbork.pl/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych.html

2.Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, na rok szkolny 2019/2020

http://www.urzad.malbork.pl/rekrutacja.html

Szkoła otwarta zostanie dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców 07.03.2019 roku w godzinach od 17.00 do 19.00. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej...

W tanecznych rytmach na zakończenie semestru

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad i pochodów. Samorząd Uczniowski zainspirowany corocznymi obchodami w Rio postanowił zorganizować dyskotekę. Wszyscy chętnie bawili się w auli, najpierw klasy 4-6, następnie na parkiet wkroczyły klasy starsze – 7,8 i 3 gimnazjalne. Nie brakowało tancerzy i tancerek, którzy wspólnie wykonali Belgijkę i inne grupowe układy taneczne, dając tym samym dowód na to, że potrafią się świetnie razem bawić. Uczniowie, w zdrowej rywalizacji międzyklasowej, mogli również sprawdzić swoją wiedzę ogólną poprzez portal „Kahoot”. Takim akcentem rozpoczęliśmy ferie zimowe, podczas których nabierzemy sił do dalszej nauki.

Czytaj dalej...

Warsztaty językowe

W lutym w siedzibie American Corner w Bibliotece Publicznej w Gdańsku odbyły się warsztaty językowe zorganizowane dla uczestników półfinału Konkursu Oratorskiego w języku angielskim, na które zaproszona została Laura Barnat. W czasie warsztatów  finaliści brali aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez Arkadiusza Naruka – mówcę i trenera wystąpień z międzynarodowym certyfikatem trenerskim. Młodzież, w zadaniach praktycznych, mogła wypróbować ciekawe techniki i narzędzia, dzięki którym każde wystąpienie publiczne ma szansę stać się ciekawym i mniej stresującym doświadczeniem. Zajęcia trwały 4 godziny i, mimo że uczestnictwo w nich było dla uczniów niemałym wyzwaniem, dało im poczucie większej pewności siebie i przygotowanie do tego, co czekać ich będzie podczas wystąpień finałowych, już 6 marca.

Czytaj dalej...

Robotyka w klasie 4e

W naszej szkole  w klasie 4e odbyły się zajęcia z robotyki. Polegały one na przeprowadzeniu spotkania z automatyzacji i robotyzacji. 90 minutowe warsztaty wprowadziły dzieci w świat robotów mobilnych i programowania w graficznym środowisku NXT. Zajęcia te można nazywać nauką chodzenia, bo faktycznie uczono na nich podstaw poruszania robotami mobilnymi i samodzielnymi maszynami. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, jakie są rodzaje czujników, jak sterować serwomotorami i jak budować samodzielne roboty, które pomimo napotykanych przeszkód dotrą tam, gdzie chcemy. Dzieci i młodzież budowały i programowały fantastyczne roboty, które biorą udział w niezwykłych wyprawach w kosmos. Kolejne zajęcia odbędą się w ramach współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem – Słodki Smok – w klasach ósmych.

Czytaj dalej...

Koszykówka w 5d i w 5e

6 lutego 2019 roku Pani Aldona Jaroszewska przeprowadziła zajęcia wychowania fizycznego z uczennicami z klasy 5d i 5e. Temat zajęć – Rzut do kosza z miejsca, doskonalenie umiejętności kozłowania piłki oraz poruszania się po boisku. Po przeprowadzeniu zbiórki, przywitaniu się z uczennicami nauczycielka zapoznała je z tematem, celami oraz kolejnymi etapami zajęć. Podstawowymi celami zaproponowanych przez Panią Aldonę zajęć były: doskonalenie umiejętność kozłowania piłki oraz poruszania się po boisku; doskonalenie umiejętności rzutów do kosza; kształtowanie koordynacji ruchowej oraz zręczności; doskonalenie umiejętności planowania gry oraz współdziałania w zespole; utrwalenie wiadomości dotyczących zasad oraz przepisów gry w mini koszykówkę.

Czytaj dalej...

Kaligrafia w 1b

4 lutego 2019 roku Pani Joanna Pietkiewicz przeprowadziła w klasie 1b – w ramach edukacji polonistycznej – lekcję kreatywną. Temat spotkania: „Sztuka ładnego pisania”. Nauczycielka przywitała się z dziećmi i na dobry początek, by rozbudzić ich ciekawość zaprosiła wszystkich do pierwszego ćwiczenia polegającego na odgadnięciu tematu lekcji. Zadaniem uczestników zajęć było ułożenie hasła z rozsypanki literowej. Każdy uczeń otrzymywał wskazówki. Po wykonaniu prawidłowo swojego zadania, polegającego na ułożeniu jednej lub dwóch liter, uczeń  wylosowywał z tajemniczego wiaderka imię kolejnej osoby, która podejmowała wyzwanie ułożenia tajemniczego wyrazu. Losowanie powtórzyło się kilka razy. Pani Joanna ogłosiła, iż zadanie zostało wykonane. Pogratulowała wszystkim sukcesu. Na tablicy pojawił się wyraz KALIGRAFIA ułożony z pięknie ozdobionych liter.  Następnie nauczycielka, by przybliżyć, wyjaśnić uczniom tajemnicze słowo wyświetliła im prezentację multimedialną.

Czytaj dalej...

Jak nauczyć dziecko się uczyć?

Dnia 4 lutego w szkole odbyły się warsztaty dla rodziców klas I – IV . Warsztaty przygotowane i poprowadzone zostały przez pedagoga i psychologa szkolnego, dotyczyły kwestii pomocy dziecku w nauce. Hasło, które przyświecało spotkaniu brzmiało : Aby innych zapalić, trzeba samemu płonąć. Podczas warsztatów rodzice otrzymali informację o tym jakie czynniki mają największy wpływ na naukę, rozwój intelektualny ich dziecka, mowa była także o czynnikach motywujących i demotywujących dziecko do pracy. Część spotkania poświęcona była kwestii mądrego wspierania ucznia w odrabianiu zadań domowych, umiejętnego pomagania mu w nim. Na spotkaniu uwzględniona została też kwestia jakże ważnego pozytywnego nastawienia rodzica.

Czytaj dalej...

Sposób na zdrowe i bezpieczne ferie

Wychowawczyni 5 c Pani Alina Świca rozpoczęła lekcję od powitania dzieci w kręgu. Piątoklasiści rozpoczęli zajęcia zabawa rytmiczną pod nazwą „witają się osoby”. Następnie wychowawczyni zaprosiła dzieci do rozwiązania rebusów. Uczniowie szybko poradzili sobie z tym zadaniem. Później nauczycielka zapoznała ich z opowiadaniem Kulig. Po wysłuchaniu opowieści, uczniowie analizowali  i wyciągali wnioski. Wskazywali na niebezpieczne sytuacje związane z zabawą oraz miejscem zabawy w czasie zimy.

Potem podzielili się na zespoły. Ich zadaniem było opracować zasady w przypadku: załamania się lodu, odmrożenia, złamania, bezpieczeństwa na śniegu i lodzie. Efektem pracy było ułożenie Kodeksu postępowania w czasie zimy. A oto on:

Czytaj dalej...

Myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

Pani Małgorzata Cybulska, wychowawczyni klasy 4c, prowadziła zajęcia z programu profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, uczyła dzieci w jaki sposób mogą wpływać na swoje myśli i wybierać sposoby patrzenia na to, co nam się przydarza. Piątoklasiści wykonywali ćwiczenie uważności, wymyślali dwie drogi rozwiązania zaproponowanej sytuacji według szyfru WPS (wydarzenie-przekonanie-skutek)Wychowawczyni pytała uczniów: Jaki skarb zabrałbyś z Ziemi?, Czy trudno jest skupić się na myśleniu o tylko jednej rzeczy?, Co pomaga, a co przeszkadza w tym, by skupić się na konkretnej rzeczy?

Czytaj dalej...

Bal Karnawałowy w klasach 0-3

W piątek 01.02.2019 roku najmłodsza grupa wiekowa tańcem, śpiewem i wesołą zabawą powitała czas Karnawału. Dziewczęta i chłopcy przebrani za różne postaci poruszali się w rytm skocznej muzyki. Były korowody, konkursy, słodki poczęstunek a wszystkim dopisywał wspaniały nastrój. Fotorelacja z tego wydarzenia poniżej.

Czytaj dalej...

Wszystkie Kolory Świata

Dnia 30 stycznia 2019 w auli naszej szkoły odbyła się impreza charytatywna UNICEF pod nazwą Wszystkie Kolory Świata. W ramach akcji uczniowie, nauczyciele, rodzice, Burmistrz Miasta Malborka, Fundacja Szkoła Otwartych Serc, Przyjaciele szkoły przygotowywali charytatywne, szmaciane lalki. Te niezwykłe laleczki są symbolem pomocy dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich była szyta z niezwykłym zaangażowaniem, miała swoją tożsamość – imię, datę urodzenia, wiek. Dzieci same wybrały kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określiły kolor jej skóry, strój. Laleczki zostały zaprezentowane na specjalnie zorganizowanych straganach. Było ich prawie siedemdziesiąt. Wszyscy którzy szyli lalki wiedzą, że to fantastyczna zabawa, choć mozolna i trudna.  Dzięki tej pracy mamy wpływ na poprawę losu setek tysięcy dzieci na świecie. W tym roku razem z Ambasadorem Dobrej Woli Panią Majką Jeżowską, UNICEF wspiera dzieci z krajów rozwijających się. Koordynatorem akcji w szkole była Pani Izabela Krotowska.

Czytaj dalej...

Przed balem w zerówce…

Po obejrzeniu filmu o weneckim karnawale i słynnych weneckich maskach, przystąpiliśmy do zaprojektowania i wykonania maski karnawałowej. Podczas wykonywania masek, staraliśmy się dorównać wzorcowi prosto z Wenecji. Wiele radości i uśmiechu towarzyszyło nam w czasie zajęć, bo karnawał to czas zabawy, tańca i śpiewu….

Czytaj dalej...

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku!

Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Główną ogłasza konkurs pt. „ Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” Jest  to konkurs  plastyczny o dowolnej technice rysunkowej czy malarskiej. W konkursie mogą wziąć udział dwie grupy wiekowe: kategoria 5 – 10 lat ( rysunek, fotografia), kategoria 11 – 16 lat ( plakat, fotografia). Prace muszą mieć format A3, można je wykonać indywidualnie lub w grupach – maksymalnie 3 – osobowych. Prace składamy do dnia 26 lutego w gabinecie pedagoga szkolnego.

Czytaj dalej...

Odwiedziny w Czerwonym Kapturku

Spędzanie czasu z dziećmi nie tylko wzbogaca nas o nowe doświadczenia, a także poprawia nam humor i pozwala odciąć się od codziennych problemów. Uczniowie klasy 3pg postanowili kontynuować akcję Czytania Dzieciom i 1 lutego wraz z Panią Anną Bajur odwiedzili dzieci w przedszkolu „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki podczas spotkania miały okazję usłyszeć bajki o Słodziakach przedstawione przez gimnazjalistów. Goście, aby wprowadzić słuchaczy w odpowiedni nastrój, zadbali o swoje przebrania, które dodatkowo przyciągnęły uwagę dzieci. Tak też Amelia Lasowska odtworzyła rolę Muchy Henryki, Damian Stawicki – Lisa Lucka a Zosia Lalak rewelacyjnie odegrała Sowę. Uczniów klasy gimnazjalnej mogliśmy zobaczyć również jako Bobra przedstawionego przez Wojtka Sylwanowicza, Myszkę graną przez  Agatę Szczuchniak a Alicję Frost jako  Zajęczycę Zuzię oraz Żabę Żanetę , której odtwórczynią była Zuzia Szczuchniak. Pozostałe role przydzielone były: Filipowi Tomaszewskiemu, który po mistrzowsku wcielił się w Rysia a Julia Wiśniewska wzbudziła zainteresowanie wśród dzieci jako Sroka Tereska. Zadanie narratora należało do Iny Jaroszewicz, która w ciekawy sposób wprowadziła wszystkich w zaczarowany świat baśni.

Czytaj dalej...