Świat pokoju czy konfliktu?

Uczniowie klasy 6b na lekcji z wychowawcą klasy rozmawiali o świecie pokoju i konfliktu. Wymieniali cechy ludzkie, z jakimi kojarzą im się te dwa pojęcia. Pracując w grupach wykonywali symbole ilustrujące świat pokoju i konfliktu.

Po omówieniu prac, zadawali pytania i prowadzili dyskusję. Następnie uzupełniali schemat: co jest przyczyną konfliktów, jakie są tego skutki, dawali pomysły na konstruktywne rozwiązywanie problemów. Podczas zajęć uczniowie uczyli się współpracy w grupie, okazywania sobie wzajemnego szacunku i życzliwości, słuchali zdań wypowiadanych przez kolegów. Na końcu zastanawiali się czy w ich grupie klasowej panuje pokój czy konflikt? Doszli do wniosku, że ich bezpośrednie zachowanie wpływa na samopoczucie innych i atmosferę panującą w klasie.

Lekcję przygotowała i prowadziła Pani Agnieszka Nowicka.