Sto lat dla naszej szkoły!

Dzisiaj – w dniu 14 września – nasza szkoła obchodzi swoje 25 urodziny! Dwadzieścia pięć lat temu o godz. 8.00 rozpoczęły się po raz pierwszy zajęcia dydaktyczne w oddanej do użytku części nowo otwartej szkoły. Wszystkich uczniów i pracowników powitał ciepło w tym dniu Pan Jerzy Jurgielewicz – pierwszy dyrektor szkoły. W tym dniu naukę rozpoczęło 484 uczniów w 17 oddziałach od klasy pierwszej do szóstej.

Pierwszym wicedyrektorem była Pani Maria Belcarz. Potem tę funkcję pełniła Pani Ewa Dąbrowska. Budowa szkoły trwała cały czas a szkole przybywało co rok wiele nowych pomieszczeń i izb lekcyjnych. Od 1994 roku stała się ona pełną szkołą ośmioklasową. W dniu 1 czerwca 1998 roku nasza szkoła otrzymała imię UNICEF.

Od 1 września 2000 roku, w związku z otwarciem oddziałów integracyjnych pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku.

W dniu Urodzin uczniowie w wykonanych laurkach składali szkole najserdeczniejsze życzenia. Szkoła zaś poczęstowała całą społeczność pysznymi pączkami.