Irlandzka układanka

Uczniowie klasy 5a podczas lekcji z języka angielskiego utrwalili podstawowe informacje o Irlandii. Nauczycielka podała uczniom cel lekcji i kryteria sukcesu. Uczniowie przypomnieli zasady dobrej współpracy w grupie.

Z pomocą techniki „Układanka” zapoznali się z materiałem i przekazywali swoją wiedzę innym. Następnie otrzymali kartę pracy i odpowiadali na piętnaście pytań o Irlandii. Za pomocą karty kontrolnej uczniowie dokonali samooceny i oceny koleżeńskiej. Grupa, która zdobyła najwięcej punktów – otrzymała słodką niespodziankę. Pracę zespołową obserwowali wyznaczeni obserwatorzy. Po wykonaniu zadań udzielili członkom zespołów informację zwrotną. Lekcję przygotowała i poprowadziła Pani Izabela Krotowska.