Gimnazjaliści na Politechnice Gdańskiej

Dnia 5 października uczniowie drugiej i trzeciej politechnicznej klasy gimnazjalnej wzięli udział w  przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obie grupy uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych pt. ,,Analiza jakościowa jonów”. Celem zajęć było wykrywanie jonów Cu2+, Ni2+, Fe3+, Co2+  poprzez badanie reakcji zachodzących w roztworach ich soli. Powstawały barwne osady na płytce analitycznej, które bacznie obserwowali młodzi laboranci.

W drugiej części zajęć, każda z dwuosobowych grup otrzymywała do analizy nieopisaną próbkę, którą miała samodzielnie zbadać i nazwać. Wszyscy poprawnie zidentyfikowali jony, czasami z niewielką pomocą prowadzącej zajęcia: dr inż. A. Mietlarek – Kropidłowskiej lub pomagających jej: A. Szynaki i J. Przybyszewskiej.

Po skończonych zajęciach zadowoleni z siebie uczniowie wrócili do Malborka, a wszyscy, którzy poprawnie opisali zachodzące reakcje, zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą.

 

Oskar Wieliczko (3pg)

Anna Szynaka