Droga do Niepodległości

W dniu 10 listopada w grupach wiekowych klas 1-3 i 4-6 odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Z tej okazji klasa VI c przygotowała lekcję historii, aby uczcić Narodowe Święto i uświadomić wszystkim, a w szczególności młodemu pokoleniu, że zaciera się pamięć o ważnych dla Polaków wydarzeniach historycznych. Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej rozmowy na temat tego, jak każdy z nas rozumie słowo patriotyzm. Kim jest patriota? Dzieci stwierdziły, że to ktoś, kto kocha ojczyznę, jest dumny z tego, że jest Polakiem, szanuje swój kraj, czuje się emocjonalnie związany z jego historią, kulturą, tradycją i obyczajami. Patriota okazuje szacunek wobec swoich symboli narodowych i szanuje pamięć o tych, dzięki którym może czuć się bezpieczni we własnej ojczyźnie. Zastanawialiśmy się też nad znaczenie słowa ojcowizna i jakie z tym wiążą się obowiązki wobec niej.

Tematem tej niezwykłej lekcji była: ,,Droga do Niepodległości”. Powtórzyliśmy wspólnie, co działo się na terenie Polski w ciągu lat niewoli, nim wyzwoliła się spod jarzma zaborców. Jakie wysiłki czynili Polacy, by odzyskać wolność.

Uczniowie w czasie zainscenizowanej lekcji przypomnieli najważniejsze daty  w naszej historii, przywołali sylwetki naszych bohaterów, którzy stanęli  na czele narodu. Opowiadali o walce przeciwko wynarodowieniu, germanizacji, rusyfikacji zakazie używania języka polskiego, strajku uczniów we Wrześni, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Uczniowie w skupieniu  uczestniczyli w uroczystości. Wszystkim udzielił się podniosły nastrój. Grze młodych aktorów towarzyszyła prezentacja, która przybliżyła sylwetki wybitnych Polaków sławiących imię Polski i  głoszących światu, że jest i nie umarła. Wysłuchaliśmy Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina. Cała społeczność uczniowska wspólnie zaśpiewała pieśń ,,My pierwsza brygada”.

To była wspaniała lekcja historii, która uzmysłowiła, że patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, więź z jej historią, tradycją, ojczystym językiem, kulturą, to gotowość do służby i poświęceń. Ważna jest pamięć i szacunek dla bohaterów narodowych. Uroczystość wraz z uczniami przygotowała Pani Mariola Kulpa.